Latviešu dialektoloģija

Latviešu dialektoloģijas virziens tiek realizēts Liepājas Universitātes KHI vadošās pētnieces prof. Benitas Laumanes pārraudzībā; pētniece valodas vēstures un dialektoloģijas jautājumosDr. philol. Liene Markus-Narvila un zinātniskā asistente valodas vēstures un dialektoloģijas jautājumos Dr. philol. Gita Elksnīte. 

Tas nodarbojas ar latviešu izlokšņu (īpaši Lejaskurzemes izlokšņu) pētniecību.

Benita Laumane (CV)

Dr. habil. philol. prof. Benita Laumane ir Liepājas Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedras profesore, habilitētā filoloģijas doktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, KHI vadošā pētniece.
Dr. habil. philol. B. Laumane ir ap 60 zinātnisku rakstu autore, kā arī kolektīvā darba “Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika” līdzautore un zinātniskā vadītāja. Pētījumi latviešu dialektoloģijā un onomastikā: dialektālās leksikas analīze cilmes, areālā un semantikas aspektā.
5 zinātnisku monogrāfiju autore: “Zivju nosaukumi latviešu valodā” (1973), “Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē” (1987), “Zeme, jūra, zvejvietas” (1996), “Smalki lija zelta lietus: Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā” (2005), "Kāja un mārkāja. Vārda lietojuma lauks" (2010).

Benita Laumane
© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv