Latviešu folklora

Latviešu folkloras virziens tiek realizēts LiepU KHI pārraudzībā, atbildīgā KHI pētniece, FVC vadītāja Gita Girņus.
Tā mērķis ir latviešu folkloras (īpaši Kurzemes reģiona) mantojuma apzināšana, pētīšana un popularizēšana.

Gita Girņus (CV)

Mg. philol. Gita Girņus ir Liepājas Universitātes Humanitārās fakultātes Literatūras katedras lektore (kopš 2001. gada), KHI pētniece.
G. Girņus zinātniskā darbība: folkloristika. Docējamie kursi: latviešu folklora; latviešu folklora un mitoloģija; jaunākie pētījumi baltu un latviešu mitoloģijā; 17.–18. gs. ārzemju literatūras vēsture.
Mg. philol. G. Girņus ir 7 zinātnisku publikāciju autore:
Kara teikas latviešu folklorā (1995); Kara paredzēšana latviešu tautas ticējumos (1998); Kara un laupīšanas tēma latviešu vedību dziesmās (1999); Noslēpumainā viņpasaule latviešu tautas pasakās (2000); Tautas ticējumu un pareģojumu aktualizēšanās būtisku vēsturisku notikumu periodos (2003); Paslēptā manta latviešu kara teikās (2004); Teikas žanra diskurss latviešu folkloristikā (2005).

 

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv