Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārā institūta (KHI) Folkloras un valodas centrs (FVC) atklāts 2003. gada 16. decembrī. FVC darbības galvenie mērķi un uzdevumi ir latviešu folkloras un latviešu valodas izlokšņu (īpaši Kurzemes reģiona) popularizēšana, mantojuma apzināšana un pētniecība.

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv