Gintnere U. Kā apģērbt rucavnieci?

Aigare S. Rucavas tradīcijas mūsdienās.

Ozola I. Gramatiskās īpatnības un to pārmaiņas rucavnieku valodā.

Laumane B. Rucavas izloksnes dzīvotspēja.

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv