2. grāmatas "Kurzemes rakstnieku silueti" atvēršanas svētki 2009. gada 18. februārī
A. Reķēnas "Raksti valodniecībā" 1. daļas atvēršanas svētki 2009. gada 25. februārī
Izlokšņu tekstu krājuma "No Sventājas līdz Ancei" atvēršanas svētki 2009. gada 26. martā
Dr. habil. philol. Benitas Laumanes grāmatas "Kāja un mārkāja" atvēršanas svētki (19.05.2011.)
© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv