LiepU latviešu filoloģijas specialitātes un latviešu valodas, literatūras un svešvalodas specialitātes studentu 2008. gada folkloras un dialektoloģijas ekspedīcija Nīcā
Dažādās Nīcas
Tikšanās ar Nīcas pagasta padomes priekšsēdētāju Agri Petermani
Tikšanās Nīcas pagasta padomē, iepazīšanās ar pagastu
Ceļā uz darbu
Tikšanās Kalnišķos (no kreisās Irēna Rāte, Ausma Marija Zvirbule, Dzidra Martjana)
Tikšanās Kalnišķos (no kreisās LiepU KHI asistente Gita Elksnīte un teicēja Anna Skabarniece)
Tikšanās Kalnišķos (no kreisās Emīls Sūnākslis, Irēna Rāte, Ausma Marija Zvirbule, fonā : LiepU latviešu filoloģijas studente Karīna Krieviņa)
Tikšanās Kalnišķos (no kreisās Gita Elksnīte, teicēja Anna Skabarniece, Aija Puzarele)
Anna Skabarniece (Kalnišķi)
Tikšanās Kalnišķos (no kreisās Lelde Skalde, Gita Elksnīte, teicēja Anna Skabarniece)
"Drāznieku" mājās pie Guntas Vecpils
"Drāzniekos" (attēlā Gita Elksnīte)
"Drāzniekos" (LiepU KHI KFVC vadītājā Gita Girņus)
"Drāzniekos" (priekšplānā Nīcas ekspedīcijas dalībniece Lelde Skalde)
"Drāzniekos" (no kreisās Dr. habil.philol. prof. Benita Laumane, māju saimniece Gunta Vecpils un studentes)
"Drāzniekos" (Gunta Vecpils un LiepU studenti un mācībspēki)
"Drāzniekos" (Ekspedīcijas dalībnieces Karīna Krieviņa, Alla Rabinoviča (no Sanktpēterburgas Valsts Universitātes) un Aija Puzarele)
"Drāzniekos"
"Drāznieku" māju saimnieces gatavotās rotas
Apgūstam dzintara rotkaļa profesiju
"Tauriņu" mājas, tikšanās ar Nīcas etnogrāfisko ansambli (no kreisās Nīcas etnogrāfiskā ansamļa vadītāja Mirdza Pabērza, kā arī Olga Dreiblathena u.c. dalībnieki)
Nīcas Etnogrāfiskais ansamblis (no kreisās Mirdza Pabērza, Olga Dreiblathena)
Mirdza Pabērza demonstrē Nīcas tautastērpa kreklu
Mirdza Pabērza
Gita Girņus demonstrē Nīcas brunčus
Gita Elksnīte un Mirdza Pabērza demonstrē Nīcas tautastērpa brunčus
Mirdza Pabērza demonstrē Nīcas tautastērpa lakatu
Tikšanās „Galdnieku” mājās ar teicējiem Ausmu Dzintari, Almu Pankoku, Almu Pāvilu, Annu Beķeri, Rasmu Rāvu, Jāni Šauri u.c.
Priekšplānā studentes Alla Rabinoviča, Linda Bēta un Sandra Strelēvica
Eskpedīcijas dalībniece Lelde Skalde demonstrē Nīcas sarkanos brunčus
Teicējus intervē LU Latviešu valodas institūta pētnieks Dr. philol. Edmunds Trumpa
Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju Mirdzu Pabērzu intervē LiepU KHI darbiniece Inga Deigele
Teicēju Rasmu Rāvu intervē Sanktpēterburasg Valsts Universitātes studente Alla Rabinoviča un LiepU studente Karīna Krieviņa
Teicēju intervē LiepU studentes Linda Bēta un Sandra Strelēvica
Teicēju Almu Ozolu intervē LiepU studentes Aija Puzarele un Lelde Skalde
Teicēju Jāni Jūrmali intervē LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr.habil.philol. Brigita Bušmane
Tikšanās ar Regīnu Kalniņu, viņas rokdarbu aplūkošana
Gita Elksnīte demonstrē Regīnas Kalniņas austo segu
Aija Puzarele demonstrē Regīnas Kalniņas austo villaini
Tikšanās Jūrmalciemā ar Artu Vecbaštiku; "Ciestomu" māju apskate
Rūkūža (zemē izveidotas kūpinātavas) aplūkošana
Iepazīšanās ar Gitas Vanagas veidoto izstādi "Jūrmaliešu senlietas"
Gita Vanaga demonstrē senos jūrnieku darbarīkus
Daļa ekspedīcijas dalībnieku "iekaro" Pūsēnu kāpu (no kreisās Edmunds Trumpa, Brigita Bušmane, Aija Puzarele, Linda Bēta, Sandra Strelēvica, Lelde Skalde, Karīna Krieviņa, Alla Rabinoviča)
Apmešanās vieta Ērika Kūļa mājas "Kalnenieki" (no kreisās ekspedīcijas vadītāja Gita Girņus un studentes Linda Bēta, Sandra Strelēvica, Alla Rabinoviča)
"Kalnenieki" (no kreisās Karīna Krieviņa, Aija Puzarele)
Darbs ar tekstiem (no kreisās Karīna Krieviņa, Lelde Skalde, Alla Rabinoviča)
Darbs ar tekstiem (no kreisās Gita Elksnīte, Aija Puzarele)
"Zaļais stars" - Latvijas rietumu galējais punkts (Bernāti)
Alla Rabinoviča pie "Zaļā stara"
Gita Elksnīte ceļā uz Bernātu jūrmalu
Vēja baudīšana Bernātos kopā ar ekspedīcijas koordinatori Nīcā Ivetu Roni
Bernātu apmeklējums (Bernātu bāka)
Bernātu bākā (no kreisās Gita Elksnīte, Alla Rabinoviča, Iveta Rone)
Bernātu bākā (no kreisās Liene Markus-Narvila, Gita Elksnīte, Alla Rabinoviča)
Skats no Bernātu bākas
Atvadas no Nīcas pagasta (attēlā: Sandra Strelēvica, Linda Bēta, Aija Puzarele, Lelde Skalde, Karīna Krieviņa, Alla Rabinoviča, Brigita Bušmane; tālumā redzams Edmunds Trumpa)
© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv