Uzstājas folkloras draugu kopa "Baļķi"
Pārdomas par 2007. gada vasaras ekspedīciju Rucavā un individuālajiem studentu prakšu darbiem izsaka KFVC vadītāja Gita Girņus
Studenti izsaka pārdomas par 2007. gada vasaras ekspedīciju Rucavā un individuālajiem prakšu darbiem
Pārdomas par 2007. gada vasaras ekspedīciju Rucavā un individuālajiem studentu prakšu darbiem izsaka Dr. habil. philol. profesore Benita Laumane
Apsveikuma vārdus par rakstu krājumu "Rucavā, tur Paurupē..." saka LPA zinātņu prorektore Dr. philol. Ieva Ozola
© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv