Ceļā uz Rucavu
Rucavas baznīca
2006. gada Rucavas ekspedīcijas dalībnieki
2006. gada Rucavas ekspedīcijas dalībnieki
Rucavas bibliotēkas vadītāja Gunta Timbra
Pie Svētavota
Svētavots
Svētavots
Pie teicējas Annas Trautmanes
Pie teicējas Annas Šmites
LU LVI zinātnieks Edmunds Trumpa un teicēja Anna Šmite
Pie teicēja Jāņa Pūķa
Pie teicējas Austras Katrīnas Muitnieces
Pie teicējas Austras Katrīnas Muitnieces
Latvijas un Lietuvas robeža
Pape
Pape
Etnogrāfiskā māja "Zvanītāji"
Etnogrāfiskā māja "Zvanītāji"
Etnogrāfiskā māja "Zvanītāji"
Etnogrāfiskā māja "Zvanītāji"
2007. gada Rucavas ekspedīcijas dalībnieki
"Lielbērzos"
"Lielbērzos"
"Lielbērzos"
"Lielbērzos"
"Lielbērzu" pirtiņa
© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv