Nīcas ekspedīcijas laikā aptaujātie teicēji

     Rasma Rāva

     Pēteris Klāsēns

     Pēteris Sprincis

     Ausma Zvirbule

     Alma Ozola

     Mirdza Pabērza

     Anna Skabarniece

     Anna Cērpa

     E. Cērps

     Jānis Jūrmalis

     Margrieta Ķude

     Irēna Rāte

     Dzidra Martjana

 

 

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv