Dialektoloģijas sakarā aptaujātie teicēji:

Irma Ķergalve (R–23)
Austra Katrīna Muitniece (R–30)
Katrīna Pērkone (R–32)
Ilze Plučkina (R–32)
Anna Pundure (R–29)
Rucavas folkloras kopas dalībnieki (R–22)
Marģieta Stammere (R–31; R–32)
Anna Šmite (R–20; R–21)
Anita Šteina (R–33)
Anna Trautmane (R–33)

Folkloras sakarā aptaujātie teicēji:

Rucava:

Sandra Aigare (ER6)
Zelma Ate (ER10)
Vilma Hekte (ER15)
Ilga Jaure (ER12)
Jānis Krauja (ER1)
Ausma Pričina (ER13)
Anna Pundure (ER21)
Rucavas tradīciju kluba dalībnieki (ER6)
Marģieta Timbra (ER14)
Margrieta Vespere (ER12)

Ģeistauti:

Kate Ašmane (ER17)
Jānis Ašmanis (ER18)

Nida:

Katrīna Freimane (ER20)
Ermanis Freimanis (ER19)

Pape:

Austra Katrīna Muitniece (ER16)

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv