Dialektoloģijas sakarā aptaujātie teicēji:

Anna Bielis (R–24)
Jānis Bielis (R–24)
Miķelis Balčus*(R–6; R–26; R–27)
Alma Flaks Perkama* (R – 6)
Anna Jaure (R–8)
Jānis Krauja (R–6)
Ķērsta Līparte (R–15; R–25; R–27)
Kate Vilma Pērkona (R–10)
Jānis Pērkons (R–10)
Ausma Pričina (R–6; R–8)
Velta Anna Zeltīte Pričina (R – 7)
Zigrīda Pričina (R–15)
Jānis Pričins (R–8; R–15;R–27)
Ilze Plučkina (R–15; R–25; R–27)
Rucavas folkloras kopa (R–10; R–26)
Rucavas pansionāta teicējas (R – 8)
Anna Šmite (R–6)
Marģieta Štamere (R–15; R–25; R–27)
Anna Tapiņa (R – 27)
Ausma Zuļģe (R–10)

Folkloras sakarā aptaujātie teicēji:

Sandra Aigare, Rucavas tradīciju klubs (ER6)
Ķērsta Balčus* (ESv1)
Jānis Krauja (ER1)
Anna Līce (ER7)
Jānis un Kate Vilma Pērkoni (ER9)
Anna Tapiņa (ER11)
Zelma Tuklere (ER2)
Valdis Vindiķis* (ESv2)
Ausma Zuļģe (ER8)

*Sventāja

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv