FVC kopš tā dibināšanas ik gadu LiepU studentiem rīko folkloras un dialektoloģijas vasaras prakses – ekspedīcijas – Kurzemes novadā. Šo ekspedīciju laikā studenti iegūst gan praktisku pieredzi, kā strādāt ar teicējiem, papildina savas zināšanas studiju kursos Latviešu folklora un Latviešu dialektoloģija, gan arī iegūst vēl nezināmus materiālus. Jauniegūtie materiāli tiek apkopoti un glabājas FVC, kur tos apstrādā, izraksta, sistematizē kartotēkās, lai vēlāk varētu izmantot bakalaura un maģistra darbu rakstīšanai, kā arī plašākiem folkloras un dialektoloģijas pētījumiem.

© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv