Tikšanās Kalnišķos (no kreisās LiepU KHI asistente Gita Elksnīte un teicēja Anna Skabarniece)
<iepriekšējā.. 9 10 11 12 13 14 .. nākamā>