Tikšanās Kalnišķos (no kreisās Gita Elksnīte, teicēja Anna Skabarniece, Aija Puzarele)
<iepriekšējā.. 10 11 12 13 14 15 16 .. nākamā>