"Drāzniekos" (no kreisās Dr. habil.philol. prof. Benita Laumane, māju saimniece Gunta Vecpils un studentes)
<iepriekšējā.. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. nākamā>